Laposfereg testfelepitese. Laposférgek kültakarója és mozgása


Általános jellemzés.

Állattan | Digitális Tankönyvtár

Írta: Dr. Gelei József A Bütschli és Kükenthal nyomán ide együvé foglalt állatok legközönségesebb képviselői, minők az örvényférgek, fonálférgek és kerekesférgek, laposfereg testfelepitese első tekintetre oly nagymértékben különböznek, hogy szinte lehetetlennek látszik ezeknek egy csoportba való összefoglalása. Mégis testük szelvénytelen volta, idegrendszerüknek egy, az egész testet bevonó idegszövedékre való visszavezethetősége, különösen pedig kiválasztószervüknek lángsejtes alkata, továbbá igazi coelomaüregnek hiánya s ezzel kapcsolatban a csíraszerv zsák- vagy tömlőszerű alakja, mindezek együtt elég közös bélyeget szolgáltatnak ahhoz, hogy az egyébként is örvényféregszerű ősökre visszavezethető állatokat egyazon altörzsbe foglaljuk össze.

Eszköztár: Kétoldali szimmetria egy laposféreg testén Az állatvilágtörzsfejlődésében sok újdonsággal szolgált a laposférgek megjelenése. Testükre a többi, magasabb rendű állathoz hasonlóan, kétoldali szimmetria jellemző. Ez azt jelenti, hogy a test csak egyetlen, a hossztengelyén átfektetett síkra szimmetrikus, vagyis a jobb és a bal oldali testfelük egymás tükörképei. Elkülönül a háti és laposfereg testfelepitese hasi oldal, valamint a feji és a farki vég.

Ide a férgeknek jellegzetesen víziéletmódot folytató alakjai tartoznak. Csak kevés vált közülük szárazföldi lénnyé.

Kevés köztük a növényevő is, hanem sokkal inkább húsevők, illetőleg laposfereg testfelepitese, aminek az laposfereg testfelepitese következménye, hogy egész rendeket kitevő csoportok váltak élősködőkké. Az emberre nézve a gerinctelen állatok világában az ízeltlábúakon kívül ezeknek van legnagyobb jelentőségük.

Laposférgek

Egyesek, mint a fonál- métely- és galandférgek, vagy egyenesen ártanak az embernek, mint betegségokozók, vagy pediglen közvetve veszedelmesek azáltal, hogy az ember gazdasági állatait és termékeit leírhatatlan laposfereg testfelepitese pusztítják. Az örvényférgek s különlegesen a kerekesférgek pedig hasznukkal a vízgazdaság, a haltenyésztés terén játszanak igen jelentős szerepet.

A fönnebb mondottakra való tekintettel az állatok alkatáról összefoglalólag is laposfereg testfelepitese pár szót. A test az általános féregalkatnak megfelelőleg laposfereg testfelepitese hosszában megnyúlt.

A szájnyílás rendszerint a mellső, a végbélnyílás pedig, mely csak a laposférgekben hiányzik, a hátulsó testvégen van.

Laposférgek A laposférgek a törzsfejlődés során a szervek kialakulásának szintjére jutottak és testük több sejtrétegből áll. Az űrbél elkeskenyedett és az egynyílású bél laposfereg testfelepitese mint szerv — jött létre belőle, miközben a bél fala és a testfal között testüreg alakult ki. Az evolúció során a testüreges állatok fejlődése két, egymással párhuzamos ágon folytatódott. Az egyik csoportban az űrbél nyílása maradt a szájnyílás, ezeket az állatokat ősszájúaknak nevezzük; ebbe a csoportba tartoznak a laposférgek is.

Mindig találunk előbelet, amely külbőri: ektodermális származású. A voltaképpeni emésztőszakasz, a laposfereg testfelepitese entodermális keletű. A magasabbrendűeknek külbőri származású végbele vagy kloákája van.

6.3. Laposférgek

Az előbél különleges szakasz az izmos nyeldeklő vagy pharynx. A bél és a bőr között igazi testüregre, melyet peritoneális hám bélelne, nem akadunk. Éppen azért az idetartozó állatokat sokan a coelomátlanok laposfereg testfelepitese nevezik. A coeloma helyén az alsóbbrendűekben ugyanolyan kötőszövet: laposfereg testfelepitese képződik, mint aminővel a bordásmedúzákban ismerkedünk meg, ilyenek a parenchymás laposfereg testfelepitese. A magasabbrendűekben a parenchyma helyét résrendszer tölti ki, mely testnedvvel van telítve.

Ennek a testnedvnek a test alakja, tartása és feszessége tekintetében igen nagy jelentősége van.

Fejfájást okoz a féregnek a szaporodás

A test ezen kétféle alkata közül elsődleges a parenchymatikus és másodlagos a résrendszeres, úgynevezett schyzocöliás állapot. A testben kiképződő résrendszer egyúttal a nedvkeringést is lehetővé teszi. Megjegyezzük azonban, hogy a parenchymás laposfereg testfelepitese között egyik rendben, nevezetesen a zsinórférgekben valóságos vérérrendszer is alakult ki.

A gyűrűzetlen férgek legjelentősebb egybefoglaló kapcsa a kiválasztórendszer. Ez az úgynevezett protonephridiáis typusnak felel meg, melynek legfontosabb képviselői éppen az amerás férgek.

Tartalomjegyzék

A protonephridium egymás végében sorakozó egyetlen sejtsor belsejében képződött ú. A laposfereg testfelepitese fa módjára elágazhatnak, vagy hurkolatosan felgomolyodnak. A csövecskék belső végükön zártak. A cső űrterébe átszivárgott nedveket a legegyszerűbb fokon csillók mozgatják, melyek a cső belsejében laposfereg testfelepitese vannak elosztva.

Megtermékenyítés tűszúrással

Ezt a különben ritka állapotot a legtöbb állatban fölváltja a folyadékmozgatásnak az a magasabbrendű módja, hogy a csillók a csatornácskák végére hosszú, lobogó pamatban, az ú. Mivel a lobogó pamat közelében, a tölcsér szájadékát befedő protoplazmában rendszerint sejtmagot találunk, ezért a protonephridiális laposfereg testfelepitese végsejtjeit lángsejtekként szoktuk megkülönböztetni 5. Lángsejt a Phaenocora unipunctata Oerstd.

A legalsóbbrendű gyűrűzetlen férgek ugyanis tengerlakók.

  • Férgek törzsei - Biológia kidolgozott érettségi tétel | Érettsécornereger.hu
  • Fejfájást okoz a féregnek a szaporodás
  • Anthelmintikus szerek az egész család számára
  • Ellenőrző kérdések a
  • Féregirtó gyógyszer
  • HARMADIK ALTŐRZS: Gyűrűtlenférgek (Amera) | Brehm: Állatok világa | Kézikönyvtár

Ezeknek még semmi protonephridiális rendszerük nincsen. Ezek laposfereg testfelepitese éppen olyan mértékben sós, mint a tengeré s így nincsenek annak a veszedelemnek kitéve, hogy a tengervíz szüntelen benyomuljon a testükbe, azt felpuffassza és szétrepessze; ezekről tudományosan azt mondjuk, hogy testük egyenlőnyomású, izotonikus a tenger vizével.